سفارش تبلیغ
صبا ویژن


:: پایگاه‌های منتخب ::

:: لینکستان::تصرف قلب افراد با ارضاء انجام می شود. سیادت بر ذهن ها هم با اقناع صورت می گیرد. رضایت افراد از چیزی موجب زمینه سازی تصرف قلب آنان می شود. هم چنین اگر آن افراد نسبت به مسأله ای قانع شدند، زمینه برای سیادت بر مغز آنان فراهم شده است.

روش ارضاء برای تصرف قلب مقوله ی حب و بغض است؛ قلبی که مملو از بغض نسبت به چیزی یا کسی باشد امکان تصرف ندارد، اما اگر آکنده از حب نسبت به آن چیز یا آن کس بود، توسط آن تصرف شده است. روش اقناع برای سیادت بر مغزها نیز مقوله ی شک و یقین است. در واقع اگر ذهن کسی نسبت به مسأله ای شک داشت، تا این شک تبدیل به یقین نشود، ذهن آن شخص قانع نخواهد شد.

در جنگ نرم، دشمنان از طریق برتری رسانه ای خود، با روش مدیریت حب و بغض، و هم چنین مدیریت شک و یقین در توده های انسانی، آن ها را تسخیر نموده و در مسیر اهداف خود به حرکت و عمل وا می دارند.

کیفیت این تسخیر در حدی است که فرد تصرف شده، نسبت به دشمنی که او را تسخیر نموده، هیچ کینه و نفرتی ندارد و برعکس، نسبت به او علاقه مند است. این نکته است که متغیر «صلابت» در تقسیم بندی جنگ سخت و نیمه سخت و نرم را نشان می دهد. یعنی صلابت از نظر ابزار و روش ها، و صلابت از نظر مقاومت دشمن.

طبیعتاً هر قدر منازعه به سمت روش های جنگ سخت پیش برود، صلابت اقدام، و صلابت مقاومت بیشتر می شود، و هر قدر که به سمت روش های جنگ نرم نیل کند، صلابت اقدام و هم چنین صلابت مقاومت رقیق تر و سست تر می گردد.
نوشته شده توسط :مرتضی::نظرات دیگران [ نظر]