سفارش تبلیغ
صبا ویژن


:: پایگاه‌های منتخب ::

:: لینکستان::آمده بود خط مقدم بازدید از لشکر 14 امام حسین (علیه السلام).
نماینده ی امام بود در سپاه.
ظهر همان نان و پنیر و گرمک را که ناهارمان بود ، خورد.

وقتی دستانش را پاک کرد ، خندید.
گفتیم : « حاج آقا ببخشید اگر پذیرایی اینطوری بود! »

گفت : « از سر ما هم زیاد بود! »1

 

 


1-شهید محلاتی

به نقل از کتاب 82 خدمت از ماست - بهزاد دانشگر.