سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان


:: پایگاه‌های منتخب ::

:: لینکستان::فمینیسم بر بستر مدرنیته و فرهنگ سرمایه‌داری روییده و در دل ساختارهای اقتصادی و سیاسی مدرن بالیده است.
به همین دلیل بسیاری از آثار فمینیسم در جوامع غربی را می‌توان در اصل از آثار مدرنیته بر افراد و نوع نگاهشان به زندگی و خانواده دانست. لذا این جنبش برابری خواهی به کلی با دفاع از حقوق به حق زنان در چارچوب دین متفاوت است اگر چه در بعضی اهداف خاص مشترک باشد.
 
جامعه‌ی ایرانی سال‌هاست در برابر هجوم مدرنیته قرار گرفته است.
در برخی زمینه‌ها تأثیر پذیرفته و در برخی زمینه‌های دیگر به دلیل قدرت آموزه‌های سنتی آمیخته با تشیع، مقاومت کرده است.
فمینیسم در چنین جامعه‌ای پیش از آن‌که به هدف اصلی خود یعنی برابری زنان و مردان در تمامی نقش‌ها و حقوق‌ها برسد، مخاطبان را با طرح خواسته‌های فمینیستی به آرامی با ایسم‌های مدرن آشتی می‌دهد، ایسم‌هایی که باور به آن‌ها لزوماً به معنی از دست دادن بسیاری از باورهای ضروری اسلام ناب است.نوشته شده توسط :مرتضی::نظرات دیگران [ نظر]